Genel Cerrahi

טיפולי קוסמטיקה

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi, cerrahi tedavinin ana alanlarını kapsayan dalıdır. Genel cerrahlar karın, meme, baş ve boyun, kan damarları ve sindirim sistemi hastalıklarını tedavi eder.

Hasta bakım ve tedavi planlama verilerinin elde edilmesi için ilgili uzmanlar tarafından radyolojik tetkikler (röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiyografi, kolanjiyografi), endoskopi ve perkütan biyopsi yöntemleri kullanılmaktadır.

Tıbbi Hizmetler

İletişim bilgileri