MEDICA FLY TURİZM TİC.LTD.ŞTİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Acentemize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Acentemize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu veya vekaleten başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak acente kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

BAŞVURU YOLUBAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ

1. Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tasdik edici belge ile başvurması) (Vekalet ile başvurulması halinde vekalet aslının veya “aslı gibidir” onaylı suretinin sunulması)Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Gül Apt. No:62/B Muratpaşa/AntalyaBaşvurunun konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Noter vasıtasıyla tebligatŞirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Gül Apt. No:62/B Muratpaşa/Antalya“Konu” kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. “Güvenli elektronik” ile imzalanarak Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru[email protected]E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı acentemizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesi 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İsim: 
Soy isim: 
TC Kimlik Numarası: 
Telefon Numarası: 
E-posta: 
Adres: 
  1. 2. Lütfen acentemiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (müşteri, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
☐ Müşteri☐ İş ortağı
☐ Ziyaretçi☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Acentemiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : …………………………………………

☐ Diğer: …………………………………………………….

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: …../……/……

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım:

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini                                                                                                    belirtiniz : …………………………………………………..

  1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Acentemiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Acentemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Acentemiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Acentemiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

  1. Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza: